Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Comite van aanbeveling

  • Peter Faber, Nederlands acteur
  • Henk Neep, oud-algemeen bestuurslid K.v.K. Alkmaar
  • Rob Landzaat, voorzitter wijkopbouworgaan Tuindorp-Oostzaan

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting 'Vrienden van het Twiskehuis' bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter
Dhr. Edwin Dupon rayonmanager "Evean"

Secretaris
Mevr. mr. Mirjam Schuurman, gepensioneerd advocate

Penningmeester
Dhr. Joop van der Schalie, lid cliëntenraad "Het Twiskehuis"

Plv. secretaris
Dhr. George Moses, voorzitter cliëntenraad "Het Twiskehuis"

Algemeen bestuurslid
mr. Kees Kras, jurist Abma Schreurs Advocaten Notarissen

Alle bestuurleden zijn bereikbaar via het algemene e-mailadres:
info@vrienden-twiskehuis.nl