Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

 

Aanmeldformulier

De Stichting 'Vrienden van het Twiskehuis' heeft ten doel:

Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

Al datgenen te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers, mantelzorgers, andere geïnteresseerden.
Jaarlijkse bijdrage vanaf € 60,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail aan info@vrienden-twiskehuis.nl

Vermeldt u in de e-mail:

  • Uw naam
  • Adresgegevens (adres, postcode, woonplaats)
  • Contactgegevens (telefoon)
  • Het donatiebedrag
  • De frequentie waarmee u wilt doneren (maandelijks, jaarlijks)
  • Eventueel een specifiek doel: (Algemeen, 40-jarig bestaan, Wensenboom, Renovatie tuinen, Bewonersrestaurant )

Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op.