Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Activiteiten 2012 en 2013

Een aantal activiteiten in 2012

Feestelijke familiedag

Op 26 januari 2012 werd een feestelijke familieavond gehouden in de Watermanzaal van het Twiskehuis. De Stichting Vrienden van Het Twiskehuis verzorgde een powerpointpresentatie over haar activiteiten. Het lopend buffet werd gesponsord door Evean (zorgaanbieder). De avond stond in het teken van het werven van donateurs. Het muzikaal optreden werd verzorgd door de muziekschool Amsterdam Noord. De avond leverde 13 nieuwe Vrienden op en een aantal giften.

Bezoek Artis

Een bezoek aan Artis in samenwerking met de Rabobank Noord. De bewoners, medewerkers van de Rabobank Noord, vrijwilligers van het Twiskehuis en de een aantal bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Twiskehuis genoten met elkaar van een geslaagde middag. In totaal namen 30 deelnemers en 30 begeleiders deel.
Voor de bewoners die niet meer in staat zijn aan een dergelijk uitje mee te doen werd een halve- dagtocht georganiseerd. Het reisdoel was De Rijp waar genoten werd van een drankje en een versnapering.

Contacten met het bedrijfsleven

Via telefoon en mail werd contact gelegd met tal van bedrijven en de juniorkamer. Ook werden de eerste contacten gelegd met de VEBAN (vereniging bedrijven Amsterdam Noord). Het idee van een ‘aangeklede bedrijfsactiviteit’ werd geboren.

Comité van Aanbeveling

Ter verdere promotie van de Stichting Vrienden is een Comité van Aanbeveling ingesteld Voor het comité van Aanbeveling worden voorgedragen en benoemd Rob Landzaat (voorzitter wijkopbouworgaan), Peter Faber (acteur) en Henk Neep (oud-algemeen bestuurslid K.v.K. Alkmaar).

Muziek op Zondag

Een aantal gezellige muziekmiddagen, waarbij de bewoners hapjes en drankjes namens de stichting Vrienden van Het Twiskehuis aangeboden krijgen. De muziekkeuze is afgestemd op de leeftijd en wensen van de bewoners. Deze zondagmiddagen worden door de bewoners druk bezocht en zeer gewaardeerd.

Een aantal activiteiten in 2013

Wensboom

In de hal van het Twiskehuis wordt de bewoners de gelegenheid geboden om hun wens kenbaar te maken. De stichting zal de inventarisatie van de wensenboom op de website zetten en zich inspannen de wensen in vervulling te laten gaan. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om wensen kenbaar te maken.

Vriendenactie

Het bestaande bestand Vrienden is aangeschreven ook voor 2013 een bijdrage over te maken aan de Stichting Vrienden van Het Twiskehuis.

Muziek op Zondag

Een aantal gezellige muziekmiddagen, waarbij de bewoners hapjes en drankjes namens de stichting Vrienden van Het Twiskehuis aangeboden krijgen. De muziekkeuze is afgestemd op de leeftijd en wensen van de bewoners. Deze zondagmiddagen worden door de bewoners druk bezocht en zeer gewaardeerd.

Bewegen voor ouderen

Aan de bewoners van het Twiskehuis werd een bijzondere bewegingsactiviteit aangeboden. Jolanda Pistor wist de bewoners en de activiteitenbegeleiders te inspireren. Deze activiteit werd tot stand gebracht dankzij bemiddeling van een bestuurslid.

Hawaï en de Rabobank Noord

Bewoners en buurtbewoners genoten van een tropische middag omlijst met zwoele muziek van een goede band. Er werd een vruchtencocktail aangeboden en ook de avondmaaltijd had een tropisch tintje. Met dank aan de Rabobank Noord.

Aangeklede bedrijfsactiviteit: Running table

De VEBAN-leden werden uitgenodigd voor een running table op 26 november. Als sponsors zouden optreden: Distrivers (catering) en Evean (drankjes). Een muziekoptreden zou verzorgd worden door bemiddeling van het Instrumentenfonds. Peter Faber zou deze avond presenteren.

Helaas moet het evenement worden uitgesteld naar 2014 doordat het aantal aanmeldingen achterbleef bij de verwachting. De drukke novembermaand en de voetbalwedstrijd Ajax-Barcelona waren daar waarschijnlijk debet aan. In overleg met de VEBAN zal een nieuwe datum gepland worden in 2014.