Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

 

ANBI

De stichting Vrienden van het Twiskehuis is door het Ministerie van Financiën per 1 januari 2011 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 41211636.
RSIN/fiscaal nummer: 805889048.

Adres en contact

Watermanstraat 2
1033 AN Amsterdam
020-6312222
info@vrienden-twiskehuis.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting 'Vrienden van het Twiskehuis' bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter
Dhr. Edwin Dupon rayonmanager Evean

Secretaris
Dhr. George Moses, voorzitter cliëntenraad 'Het Twiskehuis'

Penningmeester
Dhr. Joop van der Schalie, lid cliëntenraad "Het Twiskehuis"

Algemeen bestuurslid
Dhr. mr. Kees Kras, advocaat Abma Schreurs Advocaten Notarissen

Beleidsplan

Meer informatie is beschikbaar via: Beleidsplan Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis".

Beloningsbeleid

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur van de stichting is generlei vergoeding verbonden; wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht; een en ander is conform de statuten van de stichting zoals gepubliceerd op deze website. De stichting heeft geen personen in dienst.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • 
het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.
  • De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: al datgenen te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Deze doelstelling is conform de statuten zoals gepubliceerd op deze website

Uitgeoefende activiteiten

Een overzicht van activiteiten van de stichting vindt u op de activiteitenpagina en in onderstaande jaarverslagen.

Financiële verantwoording 2020

Een financiële verantwoording over 2020 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2020.

Financiële verantwoording 2017

Een financiële verantwoording over 2017 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2017.

Financiële verantwoording 2016

Een financiële verantwoording over 2016 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2016.

Financiële verantwoording 2015

Een financiële verantwoording over 2015 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2015.

Financiële verantwoording 2014

Een financiële verantwoording over 2014 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2014.

Financiële verantwoording 2013

Een financiële verantwoording over 2013 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2013.

Financiële verantwoording 2012

Een financiële verantwoording over 2012 vindt u in het exploitatieoverzicht en de balans boekjaar 2012.

Jaarverslag 2020

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2020 en het verslag van de penningmeester over 2020.

Jaarverslag 2017

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2017 en het verslag van de penningmeester over 2017.

Jaarverslag 2016

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2014

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2014.

Jaarverslag 2013

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2013.

Jaarverslag 2012

Meer informatie leest u in het Jaarverslag 2012.