Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Bestuur

Het bestuur van de stichting 'Vrienden van het Twiskehuis' bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter
Dhr. Edwin Dupon rayonmanager "Evean"

Secretaris
Dhr. George Moses, voorzitter cliëntenraad "Het Twiskehuis"

Penningmeester
Dhr. Joop van der Schalie, lid cliëntenraad "Het Twiskehuis"

Algemeen bestuurslid
mr. Kees Kras, advocaat Abma Schreurs Advocaten Notarissen

Alle bestuurleden zijn bereikbaar via het algemene e-mailadres:
info@vrienden-twiskehuis.nl