Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Bezoek Artis 02-10-2012

Bewoners Twiskehuis op stap.

Op initiatief van de stichting Vrienden van het Twiskehuis en de Rabobank Ansterdam-Noord als sponsor, zijn dertig bewoners van het Evean Twiskehuis met verzorgers en vrijwilligers per touringcar naar Artis geweest.

Het evenement is financieel gesponsord door de Rabobank Amsterdam-Noord, waarbij ook vijftal vrijwilligers door de bank werden ingezet.

Mede gezien het prachtige weer, de prettige begeleiding en de medewerking van de diverse dieren, kijken de bewoners terug op een zeer geslaagde dag.

Klik op een foto voor de vergroting, de foto's worden als een diavoorstelling gepresenteerd.