Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: al datgenen te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst.