Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Vrienden van het Twiskehuis

De stichting De stichting tracht al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’. Lees Verder >

Onze projecten Projecten worden na overleg met het management en de cliëntenraad van 'Het Twiskehuis' bepaald.

Lees Verder >

Vriend worden Bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers, mantelzorgers, andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Lees Verder >

Bedrijfssponsoring Er zijn diverse mogelijkheden voor sponsorships en samenwerking.

Lees Verder >

Onze projectsponsors

Dynamic Presentations

Evean logo

Abma Schreurs logo

Rotary Amsterdam-Noord

 

Sponsoring = Maatschappelijk ondernemen

Steeds vaker horen wij verhalen over vereenzaamde ouderen die dagen alleen achter de geraniums zitten te wachten op het maandelijkse bezoekje van een van de kinderen. Wij vragen ons vaak af of wij wel goed voor onze ouderen zorgen en wat wij kunnen bijdragen aan hun welzijn.

De stichting Vrienden van het Twiskehuis is van mening dat ook ouderen meetellen en van waardevolle betekenis zijn voor onze samenleving. Wij helpen daarom graag het welzijn van ouderen te stimuleren.

Dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp en steun bij nodig!

Door sponsor te worden van de stichting Vrienden van het Twiskehuis kunt ook u een bijdrage leveren! De stichting is altijd op zoek naar bedrijven die geld willen doneren of op een andere manier een bijdrage willen leveren.

Neem voor sponsoring contact op met een van onze bestuursleden of via het contactformulier. Wij helpen u graag bij het bedenken van de invulling van uw sponsoring in het kader van het maatschappelijk ondernemen van uw bedrijf.

De Stichting Vrienden van het Twiskehuis heeft ten doel: Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.

Om dit doel te kunnen bereiken kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de Stichting.

Projecten worden na overleg met het management en de cliëntenraad van 'Het Twiskehuis' bepaald. Het is voor zowel bewoners, management, projectsponsors en stichtingsbestuur altijd mogelijk om wensen en ideeën naar voren te brengen, waarna deze op hun haalbaarheid zullen worden beoordeeld.