Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Vrienden van “Het Twiskehuis” 2014

De stichting Vrienden van “Het Twisekehuis” heeft ten doel:

het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van “Het Twiskehuis” te Amsterdam.

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

Al dat genen te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van “Het Twiskehuis” te Amsterdam, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting is opgericht in 1992, maar is vanaf 2003 niet meer actief geweest. In 2010 is een geheel nieuw bestuur aangetreden om de stichting nieuw leven in te blazen. Gedurende 2010 en heel 2011 is het bestuur bezig geweest de stichting op te zetten waarbij gekeken is naar de doelstelling van de stichting en de opzet van de sponsoring.

De kosten in 2014 hangen samen met bankkosten, lidmaatschap van de Veban, kamer van koophandel bijdrage en kosten i.v.m. vervoer voor een dagtocht naar de bloemendagen.

De opbrengsten vallen te kwantificeren in bijdragen van sponsoren en bijdragen van gesponsorde kosten van activiteiten. Totaal is er voor € 1.420,- gesponsord in 2014.
Hierbij is geen rekening gehouden met ingebrachte tijd van vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Mevr. Drs. Collien Alleman
  • Secretaris: Mevr. Mr. Mirjam Schuurman -Penningmeester: Dhr. Rob Beers
  • PLv. secretaris: Dhr. George Moses
  • Algemeen bestuurslid: Mevr. Marijke van Schendelen