Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG STICHTING “VRIENDEN VAN HET TWISKEHUIS” 2016

Voor de doelstelling van de Stichting wordt verwezen naar het jaarverslag van 2015.

De kosten in 2016 hangen samen met bankkosten, lidmaatschap Veban en de volgende activiteiten:

  • Tocht met de Jordaanboot, mede door co-sponsoring van het Ouderen fonds en Abma Scheurs advocaten.
  • Kerstfeest in de Jordaan in theater “het Zonnehuis”.

De opbrengsten vallen te kwantificeren in bijdragen van sponsoren en bijdragen van gesponsorde activiteiten.

Totaal is er voor € 710,00 gesponsord in 2016. Hierbij is geen rekening gehouden met de ingebrachte tijd van vrijwilligers.

Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Dhr. Edwin Dupon.
  • Secretaris: Mevr. Mr. Mirjam Schuurman.
  • Penningmeester: Dhr. Joop van der Schalie.
  • Plv. secretaris: Dhr George Moses
  • Algemeen bestuurslid: Dhr.Mr. Kees Kras.