Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG STICHTING “VRIENDEN VAN HET TWISKEHUIS” 2017.

Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het jaarverslag van 2016.

De kosten in 2017 hangen samen met bankkosten, lidmaatschap Veban en de volgende activiteit:

Bollentocht met koffie en gebak en lunch.

De opbrengsten vallen te kwantificeren in bijdrage van sponsoren en bijdragen van gesponsorde activiteiten. Totaal is er voor € 710,00 gesponsord in 2017. Hierbij is geen rekening gehouden met de ingebrachte tijd van vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting bestond op 31 december2017 uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Dhr. Edwin Dupon.
  • Plv. secretaris: Dhr G. Moses.
  • Penningmeester: Dhr. Joop van der Schalie.
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. Mr. Kees Kras.