Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Projectsponsoring

Er zijn mogelijkheden tot sponsoring van een specifiek project. Zie voor meer informatie: Bedrijfssponsoring.

Onze projectsponsors

Dynamic Presentations

Evean logo

Abma Schreurs logo

Rotary Amsterdam-Noord

 

Projecten

Projecten worden na overleg met het management en de cliëntenraad van 'Het Twiskehuis' bepaald. Het is voor zowel bewoners, management, projectsponsors en stichtingsbestuur altijd mogelijk om wensen en ideeën naar voren te brengen, waarna deze op hun haalbaarheid zullen worden beoordeeld.

Een overzicht van sponsorprojecten van Stichting vrienden van "Het Twiskehuis".

In de komende periode komen de volgende projecten voor ondersteuning in aanmerking:

  • Wensenboom: de individuele wensen van bewoners vervullen
  • Bijdrage aan renovatie tuinen voor comfortverhogende aankopen
  • Bijdrage aan herinrichting bewonersrestaurant tbv comfort bewoners
  • Overige mogelijkheden/aanvragen die zich voordoen