Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Verslag 2017 penningmeester

Er zijn dit jaar 3 nieuwe donateurs bijgekomen maar helaas ook 3 personen die niet op de nota van 2017 hebben gereageerd dus bleef het aantal voor 2017 op 17 donateurs.

De nota’s waren dit jaar in juni verzonden en ik ben voornemens om het dit jaar weer 2 maanden eerder te doen.

We hebben dit jaar kunnen bijdragen aan de bollentocht, welke voor het grootste deel werd gesponsord door de rotary Amsterdam noord en de lunch door Evean.

Voorts de filmmiddagen die uit naam van de stichting wederom door George Moses werden georganiseerd.

Er zijn plannen om in 2018 op verschillende manieren te proberen om het aantal donateurs op te vijzelen.

Joop van der Schalie.

Penningmeester.