Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Onze projectsponsors

Dynamic Presentations

Evean logo

Abma Schreurs logo

Rotary Amsterdam-Noord

 

Vriend worden

De Stichting Vrienden van het Twiskehuis heeft ten doel: Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.

Om dit doel te kunnen bereiken kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de Stichting.

Vriend: Bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers, mantelzorgers, andere geïnteresseerden.
Jaarlijkse bijdrage vanaf € 60,-.

De te bieden tegenprestatie:

  • Uitnodiging voor een jaarlijkse themabijeenkomst

  • Ontvangst van de nieuwsbrief

Eenmalige gift

Wanneer u ons eenmalig wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op
bankrekening NL23INGB0005172810 (BIC INGBNL2A) t.n.v. 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' te Amsterdam.

Periodiek schenken

Wilt u de 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking te doen. De schenking wordt per notariële akte vastgelegd. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met een notaris.

Legaat of erfstelling

Natuurlijk kunt u de 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met een notaris. Het is goed om te weten dat bij een 'nalatenschap aan een goed doel' geen successierechten verschuldigd zijn.

Speciale actie

Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen 'Het Twiskehuis'. Overweegt u om op deze wijze 'Het Twiskehuis' te steunen of heeft u vragen hierover, neemt u dan contact met ons op.

Fiscale aftrekbaarheid

De Stichting 'Vrienden van het Twiskehuis' is per 01.01.2011 door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, conform de voorschriften van de Belastingdienst. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.