Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Vrienden van Het Twiskehuis

De 'Stichting Vrienden van het Twiskehuis' heeft ten doel:

Het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van ‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

Al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van‘Het Twiskehuis’ te Amsterdam, een en ander in de ruimste zin van het woord. Het bestuur van de stichting komt tweemaal per jaar bijeen (of zo veel vaker als noodzakelijk wordt geacht). Hierbij worden ideeën gevormd en plannen ontwikkeld voor het werven van gelden en organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners. De Stichting is opgericht in 1992, maar is vanaf 2003 niet meer actief geweest. In 2010 is een geheel nieuw bestuur aangetreden.

Onafhankelijk

De Stichting is volkomen onafhankelijk, dat betekent dat haar bijdragen volledig ten goede komen aan de extra voorzieningen/aciviteiten voor de bewoners, voorzover deze niet behoren tot de normale kosten van de zorgverlener of op andere wijze worden gefinancierd vanuit de AWBZ of de Wmo.

ANBI

De stichting is door het Ministerie van Financiën per 01 januari 2011 erkend als Algemeen Nut Beoogende Instelling. De ANBI-status maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van de Belastingdienst.